Thai English German Russian

รับออกงาน EVENT

รับออกงาน EVENT

ตู้รับฝากของอัตโนมัติ รับออกบูธกิจกรรม ให้ฝากของภายในงาน งานอีเว้นท์ งานอบรมสัมมนา ประชุมวิชาการ งานแสดง งานคอนเสิร์ต งานเทศกาลประจำปี งานท่องเที่ยว การแข่งขัน กีฬา งานนิทรรศการ สามารถติดต่อสอบถามการให้บริการได้ที่

Email:[email protected]

Phone:02-974-6737

Fax:02-974-6144

Mobile : 085-923-9922

บริษัท อินโน ชิเนติ จำกัด 201/234 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4 – 12(ม.อรุณนิเวศน์) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220